Про Програму щодо «Проведення нормативної грошової оцінки земель та виготовлення технічної документації щодо встановлення меж населеного пункту с. Збараж Козятинського району Вінницької області на 2

 

УКРАЇНА

ЗБАРАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 03 квітня 2019 року

село Збараж

Про Програму щодо «Проведення нормативної грошової оцінки 
земель та виготовлення технічної документації щодо встановлення меж  населеного пункту с. Збараж Козятинського району Вінницької області на 2019 рік»

Відповідно до п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 3,12, 201 Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», Збаразька сільська рада Козятинського району Вінницької області

В ИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму «Проведення нормативної грошової оцінки 
земель та виготовлення технічної документації щодо встановлення меж  населеного пункту с. Збараж Козятинського району Вінницької області на 2019 рік» 

  (додається).

2. Виконавчому комітету Збаразької сільської ради інформувати про хід виконання Програми у грудні 2019 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин сільської ради.

 

 

Сільський голова               Л.С.Лавренюк

 

 

 

 

 

 

                                                                        Додаток до рішення 22-ої сесії 7 скликання

Збаразької сільської ради

від 03 квітня 2019 року

                                                                Програма

Проведення нормативної грошової оцінки 
земель та виготовлення технічної документації щодо встановлення меж  населеного пункту с. Збараж Козятинського району Вінницької області на 2019 рік

 Підстава для прийняття рішення про розробку Програми

 Підставою для розробки даної Програми є практичне здійснення земельної реформи, впровадження всіх форм власності на земельні ділянки та платного характеру використання землі, потребують економічного механізму регулювання земельних відносин, важливим елементом якого є оцінка землі.

 Наявність оцінки землі створює можливість на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про оцінку земель» органам місцевого самоврядування поряд із нормативно – організаційними методами управління розвитку території, реалізувати свої регулятивні повноваження для створення економічних умов раціонального використання земель, забезпечити необхідну основу для формування фінансово – економічної бази місцевого самоврядування за рахунок справляння плати за землю.

 Інформаційною базою для проведення нормативної грошової оцінки є матеріали формування території Збаразької сільської ради Козятинського району Вінницької області 

Мета Програми

  Виготовлення технічної документації щодо встановлення меж населеного пункту с.Збараж та проведення нормативної грошової оцінки землі є здійснення відповідно до чинного законодавства України землевпорядних та землеоцініючих робіт з метою створення умов для економічного регулювання земельних відносин при передачі землі у власність, у спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі – продажу земельних ділянок та права оренди, ціноутворенні а також визначенні ставок земельного податку та орендної плати за використання земель. 

Виконавці Програми                                                                                                     виконавчий комітет Збаразької сільської ради Козятинського району Вінницької області в якості замовника ;                                                                                                     Вінницький науково – дослідний та проектний інститут землеустрою в якості розробника технічних документацій із землеустрою та земле оціночних робіт. 

 

 

 

Основні Програмні заходи

Виготовлення технічних документацій щодо встановлення меж та з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на загальну площу 223 га.

 

Назва села

Площа, га

 

Вартість робіт по виготовленню технічної документації щодо встановлення меж населеного пункту(грн)

Вартість робіт по нормативно грошовій оцінці земель населеного пункту(грн)

  Разом (грн)

Збараж

223

12294

22968

35262

-доручити Збаразькому сільському голові укласти договір із державним підприємством «Вінницький науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» на виготовлення замовлених робіт.

Очікуванні результати реалізації Програми.                                                                          Виготовлення технічних документацій щодо встановлення меж та проведення нормативної грошової оцінки землі, як оцінки природного ресурсу і засоби виробництва у сільському та лісовому господарствах, як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі забезпечить визначення сталих та реальних показників щодо :                                                                                                                                               визначення розміру земельного податку;                                                                              державного мита при міні та продажу ;                                                                                    спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;                                                      орендної плати за земельні ділянки комунальної власності;                                                                втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;                                        показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

 

 

Спеціаліст -землевпорядник сільської ради                       О.В.Махиборода