9 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

2/">2/">2="" a="" href=" href=" http:="" krr.gov.ua="" strong="" style="margin-left:<a data-cke-saved-href="> 3="" height="6<a data-cke-saved-href=" href="http://krr.gov.ua/2/3/" http:="" krr.gov.ua="" src="file:///C:/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" strong="" width="57" />

УКРАЇНА

ЗБАРАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ, ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

9 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

 

Рішення

 

19 квітня 2017 року                                                                                  с. Збараж  

                        

Про  затвердження   Положення    про

цільовий фонд Збаразької сільської ради

 

 

            Відповідно до ст. 68 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», п.7 ст.48 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік  та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», з метою вирішення питань соціально-економічного розвитку села, соціального захисту населення, становлення і  розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язані  питань загальнодержавного значення, проведення заходів,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про цільовий фонд Збаразької сільської ради в  новій редакції (додається).

2. Рішення  7 сесії Збаразької сільської ради  7 скликання  від 23.12. 2017 року «Про затвердження Положення про цільовий фонд» вважати таким, що втратило чинність.

2. Контроль за  виконанням даного  рішення покласти  на  постійну  комісію сільської ради  з питань бюджету.

 

 

 

 

Сільський голова                                             Л.С.Лавренюк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

від 19.04.2017 року

 

Положення

про цільовий фонд Збаразької сільської ради

 

1. Загальні положення.

1.1. Положення про цільовий фонд Збаразької сільської ради затверджується рішенням Збаразької сільської ради відповідно до статті 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7 ст.48 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

1.2.Порядок формування і використання коштів цільового фонду Збаразької сільської ради визначається цим Положенням.

1.3.Кошти цільового фонду є складовою частиною спеціального фонду Збаразького сільського бюджету та фінансовою і матеріальною основою місцевого самоврядування.

1.4.Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку територій, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі  органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення, проведення різних заходів тощо.

1.5.Кошти цільового фонду Збаразької сільської ради акумулюються на окремих рахунках в управлінні Державного казначейської служби України в Козятинському районі, які відкриваються на підставі рішення Збаразької сільської ради «Про  затвердження   Положення    про  цільовий фонд Збаразької сільської ради».

 

2.Формування цільового фонду

2.1 Цільовий фонд сільської ради формується  за рахунок таких надходжень:

- благодійні внески-добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб,      організацій, установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога, інша благодійна допомога;

- коштів самооподаткування;

- інші надходження, не заборонені  чинним законодавством України.

- коштів по соціальних угодах, укладених із землекористувачами.

3. Використання коштів цільового фонду

3.1.Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, становлення і  розвитку місцевого  самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення, проведення заходів тощо, у тому числі за наступними напрямками:

3.1.1.Роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади села Збараж.

3.1.2. На придбання та  модернізацію основних засобів підприємств, установ і організацій, що  фінансуються з Збаразького сільського бюджету.

3.1.3. Розвиток житлово-комунального господарства села.

3.1.4. Заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій в селі Збараж.

3.1.5.На роботи пов’язані з капітальним та поточним ремонтом доріг, що належать до комунальної власності територіальної громади села Збараж.

3.1.6. На виготовлення проектно- кошторисної документації

3.2. Виділення  та  перерахування коштів  цільового фонду здійснюється бухгалтерією сільської ради   на підставі  розпоряджень сільського голови у  відповідності з цим Положенням.

4. Порядок управління  коштами цільового фонду

та  контролю за  їх використанням

 

4.1. Розпорядником коштів цільового фонду є Їжівська  сільська  рада, яка  використовує їх за призначенням згідно з цим Положенням.

         4.2. Невикористані у звітному році кошти цільового фонду вилученню не підлягають, а переходять на  наступний рік і  використовуються на цілі, визначені цим Положенням.

         4.3. Контроль за  цільовим та ефективним використанням коштів цільового фонду здійснюється постійною  комісією Їжівської сільської ради з питань бюджету.

 

 

 

                   Секретар сільської ради                                          Л.А.Камінська