УКРА1НА

              ЗБАРАЗЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ   ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                    

Р І Ш Е Н Н Я                      

  

20 грудня  2018року                                       20 сесія 7 скликання                                                                            

 

       Про сільський бюджет на 2019 рік

 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 20,69, 77,91 Бюджетного КодексуУкраїни, враховуючи висновки комісії сільської ради  з питань бюджету,  Збаразька сільська рада  вирішила:

 

1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2019рік усумі 662650 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 659650 грн., в тому числі інша субвенція з місцевого бюджету 75535 грн., доходи спеціального фонду  бюджету у сумі 3000 грн., ( згідно із додатком   1 до рішення).

 

  1. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2018  рік у сумі  662650  грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  659650 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 3000грн. за головними  розпорядниками коштів (згідно із додатком  2 до рішення).

         

3.  Установити розмір оборотного касового залишку  бюджетних коштів сільського бюджету  в сумі  2000 грн.

    

 4.Затвердити  обсяги  міжбюджетних  трансфертів на 2019 рік:

інші субвенції що передаються із загального фонду  сільського бюджету  до районного  бюджету  на загальну суму 66889 грн. (згідно із додатком  3  до рішення) в т. ч:

       -для надання послуг медико-соціального відділення для постійного або тимчасового проживання та медичного обслуговування територіального центру соціального обслуговування с.Самгородок – 40000,00грн;

       -на Програму розвитку первинної медико- санітарної допомогги Козятинського району до 2020 року на утримання точки доступу с.Збараж – 23541 грн;

       - на забезпечення діяльності трудового архіву -3348грн

інші субвенції  що передаються  із загального фонду  районного бюджету  до сільського бюджету (згідно із додатком  3  до рішення):

  •  на забезпечення діяльності сільських закладів культури в сумі75535 грн.

 5. Визначити перелік  захищених статтей видатків загального фонду сільськогобюджету на 2019рік:

-  оплата праці працівників бюджетних установ;

-  нарахування на заробітну плату;

-  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-   забезпечення продуктами харчування;

-   оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-  поточні трансферти населенню;

-  поточні трансферти місцевим бюджетам; 

    

    6.  Надати право сільській раді на конкурсній основі розміщувати тимчасово вільні кошти  спеціального фонду сільського бюджету на депозитних рахунках державних та комерційних банків за погодженням з комісією сільської  ради з питань бюджету.

 

  7.   Керівникам бюджетних установ:

- забезпечити  в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які  споживаються бюджетними установами відповідно до бюджетних асигнувань;

 

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

 

    -  заборонити  прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ.

8.Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 48820грн(згідно з додатком №4цього рішення).

 

9. Керівникам бюджетних установ сільського бюджету до закінчення першого кварталу 2019року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування установ, забезпечивши  при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

 

10.  Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

       до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

  джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

  

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹,71 Бюджетного кодексу України.

 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями  71, 72  Бюджетного кодексу України.

 

13.  Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, а саме передача коштів до районного бюджету здійснюється шляхом підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих програм в обов’язковому порядку узгоджуються з структурними підрозділами районної державної адміністрації за галузевим профілем та фінансовим управлінням районної державної адміністрації.

 

14.Дозволити сільській раді  отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позички для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

15.Дозволити сільській раді, якголовному розпоряднику коштів сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:                        1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання.чинності.цим.рішенням;                                                                                                                                   2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

16.Враховуючи норми статті 23 Бюджетного Кодексу  України надати право сільському голові за погодженням з комісією сільської ради з питань бюджету з наступним затвердженням рішенням сесії сільської ради приймати рішення щодо зарахування обсягів трансфертів з районного бюджету, внесення змін до доходів та видатків сільського бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень у період між сесіями сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет.

17.  Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексуУкраїни Лавренюк Л.С. та комісії сільської ради з питань бюджету  Шандрука М.І. здійснити оприлюднення цього рішення в комунальних засобах масової інформації.

18.  Додатки 1 -4  до цього рішення є невід¢ємною частиною.

19.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісіюсільської ради з питань бюджету  ( Шандрука  М.І. )

 

Сільський голова                                Лавренюк Л.С.